תמונות אחרונות

20170606_091724

חנוכיות זה"ב- תלמידי כיתות ה' מציגים: חנוכיות זהירות בדרכים

20171207_123424 20171207_123430  20171207_123418 20171207_123420חנוכיות זהב- תלמידי כיתות ה בונים מנוכיות