תמונות אחרונות

20170606_091724

ט"ו בשבט בבית הספר ניסוי הבונים !

הפנינג ט"ו בשבט. ביום רביעי. 31.1.2017 בבית הספר
חלוקת תעודות יום ו '   2.2.2018