פרטי בית הספר ומפת הגעה

כתובת: רח' חביבה רייך 16 מנהלת ביה"ס: גב' רותי שטרנברג. טלפון: 04-8239811  פקס: 04-8234736 סמל בית הספר: 310490 דואר אלקטרוני: [email protected] אתר בית הספר: http://habonim.schooly.co.il/ מפת הגעה:   

קדימויות והדגשים

1. טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי. 2. טיפוח השפה הדבורה והכתובה תוך פיתוח כשרי חשיבה ולמידה. 3. טיפוח מיומנויות החשבון תוך פיתוח כשרי חשיבה ולמידה 4. צמצום פערים טכנולוגיים והעמקת השימוש במחשב ככלי עבודה במקצועות הלימוד השונים. 5. העמקת ההיכרות עם מורשת עם ישראל וערכיו. 6. שיתוף והידוק הקשר בין ביה"ס , ההורים והקהילה. כל […]

אני מאמין

עיקרי התפישה החינוכית שלנו מבוססים על האמונה כי מתפקידו של בית הספר לפתח לומד עצמאי המסוגל להתמודד עם מציאות מתוקשבת ודינמית. היעד העיקרי שלנו הוא לעודד התפתחות התלמידים כלומדים השולטים במיומנויות היסוד, חוקרים ובעלי כלים ללמידה עצמאית. הלמידה בבית ספר "הבונים" מאורגנת ומרוכזת סביב ציר מרכזי שהינו המושג "קשרים" – קשרים עם החברה, העם והסביבה, […]

חזון בית ספריבית ספר ניסויי "הבונים"

כניסה למצגת פדגוגיה יוצרת

דבר המנהלת בית הספר

 

אודות בית הספר

בית הספר ותלמידיו בית הספר הינו בית ספר בניהול עצמי, המשלב בין המסגרת  הפורמאלית והמסגרת הקהילתית הרב תחומית. בבית הספר 430 תלמידים המגיעים לבית הספר משלוש שכונות: רמות ספיר, רמות רמז ורמות חן . בבית הספר 14כיתות אם רגילות ושלוש כיתות חינוך מיוחד. תלמידי החינוך המיוחד הם חלק אינטגראלי מקהיליית בית הספר ומשתתפים בכל הפעילויות […]