עיקרי התפישה החינוכית שלנו מבוססים על האמונה
כי מתפקידו של בית הספר לפתח לומד עצמאי המסוגל להתמודד
עם מציאות מתוקשבת ודינמית. היעד העיקרי שלנו הוא לעודד
התפתחות התלמידים כלומדים השולטים במיומנויות היסוד,
חוקרים ובעלי כלים ללמידה עצמאית.

הלמידה בבית ספר "הבונים" מאורגנת ומרוכזת סביב ציר מרכזי
שהינו המושג "קשרים" – קשרים עם החברה, העם והסביבה,
תוך מתן דגש לתקשורת בין אישית ותרבות שיח.

דרך הלמידה, בכל תחומי הדעת, היא בדרך חקרנית.
בשיטה זו התלמיד שואל שאלות, אוסף מידע ממקורות שונים ומגוונים,
משתמש בכלי חקר שונים, מעבד ומארגן את המידע,
מעבד תוצאות ומסיק מסקנות, מיישם ומפיץ הידע בדרך של הוראת עמיתים.
בכל שלבי הלמידה נעשה תהליך של רפלקציה והערכה.
תהליך החקר מתבצע באופן יחידני, בזוגות או בקבוצות.

שיטת העבודה החקרנית משלבת מקצועות ומנצלת את סקרנותו של הילד.
היא מזמנת לו שפע של חומרים וחוויות לימודיות ומעודדת את הילד
למעשי תגלית בנושאים המעניינים אותו, לפי רמת התפתחותו.
בשיטה החקרנית רוכש התלמיד כלים להתמודד עם בעיות שונות ולומד כיצד
יש ללמוד.דיואי אמר שקילוגרם אחד של ניסיון עדיף על טונה של תיאוריה
מכיוון שרק באמצעות הניסיון מקבלת התיאוריה משמעות וחיוניות.

 

כניסה למערכת