כתובת: רח' חביבה רייך 16

מנהלת ביה"ס: גב' זיוה אמויאל.

טלפון: 04-8239811 

פקס: 04-8234736

סמל בית הספר: 310490

דואר אלקטרוני: [email protected]

אתר בית הספר:

עמוד הבית

מפת הגעה: 

כניסה למערכת