1. טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי.
2. טיפוח השפה הדבורה והכתובה תוך פיתוח כשרי חשיבה ולמידה.
3. טיפוח מיומנויות החשבון תוך פיתוח כשרי חשיבה ולמידה
4. צמצום פערים טכנולוגיים והעמקת השימוש במחשב ככלי עבודה
במקצועות הלימוד השונים.
5. העמקת ההיכרות עם מורשת עם ישראל וערכיו.
6. שיתוף והידוק הקשר בין ביה"ס , ההורים והקהילה.

כל ילד הוא עולם ומלואו

בית ספר "הבונים" שם דגש על יחס חם ותומך לכל תלמיד ותלמידה,
על מתן מענה לצרכים השונים של כל התלמידים – בתחום הלימודי
ובתחום החברתי ועל שיתוף פעולה הדוק עם ההורים, תוך שיתופם
במהלך החינוכי והחברתי.
בבית ספר "הבונים" מערך מסייע לטיפול בפרט הכולל: מורת
"סל שילוב", פסיכולוגית, יועצת, סטודנטים – פר"ח
וביבליותרפיסטית.
שעות השהות של המורות מוקדשות לעזרה פרטנית לתלמידים.
בית הספר נעזר בשרותי המרכז לקידום הלמידה, הן באבחונים והן
בטיפול פרטני והוראה מתקנת.


דרכנו החינוכית היא…
להבין במקום לכעוס
להדגיש חיוב במקום לבקר
לשתף במקום להסתגר
להתייעץ במקום לדרוש
לבקש / לתת עזרה במקום
לבוא בטענות.
(בר אב)

כניסה למערכת